fbpx

Alignian

Aliginian Logo White

Håndtering af persondata

Hos Alignian respekterer vi dit privatliv og er forpligtet til at beskytte dine personlige oplysninger. Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter data, når du besøger vores websted eller interagerer med vores tjenester.

Ved at bruge vores hjemmeside eller engagere dig i vores tjenester accepterer du de vilkår, der er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

1. Intellektuel ejendomsret:

Dette websted ejes og drives af Alignian Ltd. Alignian og indeholder varemærker, ophavsrettigheder og anden intellektuel ejendom, som tilhører eller er licenseret til Alignian, associerede selskaber eller datterselskaber. Alignian, Alignian-signaturen, Alignian-logoet er registrerede varemærker tilhørende Alignian (“Alignian-mærkerne”) er proprietære varemærker. Du accepterer, at du ikke vil vise Alignian-mærkerne eller andre tredjepartsvaremærker eller bruge Alignian-mærkerne eller andre tredjepartsvaremærker på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Alignian eller de respektive ejere af andre tredjepartsmærker.

Dette websted kan indeholde varemærker, ophavsrettigheder og andre intellektuelle ejendomsrettigheder tilhørende tredjeparter, herunder vores kunder. Alle sådanne rettigheder tilhører deres respektive ejere. Brugere er forbudt ved lov og disse betingelser fra at ændre, kopiere, distribuere, transmittere, vise, offentliggøre, sælge, licensere, skabe afledte værker eller bruge noget indhold på dette websted til kommercielle eller offentlige formål på nogen måde eller på nogen måde eller medium, bortset fra at du kan downloade en kopi af materialerne på en enkelt computer til din personlige, kun ikke-kommerciel brug, forudsat at du bevarer alle meddelelser om ophavsret og ejendomsret intakte.

Alignian giver dig hermed tilladelse til at kopiere og vise indholdet heri, men kun til din personlige eller informative og ikke-kommercielle brug. Indholdet heri må dog ikke kopieres eller offentliggøres på nogen netværkscomputer eller udsendes i noget medie. Enhver kopi, du laver, skal indeholde denne meddelelse om ophavsret. Begrænsede citater fra indholdet er tilladt, hvis tilskrivning til Alignian er inkluderet, men du må ikke kopiere eller vise nogen del af indholdet til videredistribution til tredjepart til kommercielle formål uden forudgående skriftlig tilladelse fra Alignian. Der må ikke foretages ændringer af indholdet. Intet heri skal fortolkes som overdragelse af underforstået, berettiget antagelse eller på anden måde nogen licens eller rettighed under noget patent, varemærke, ophavsret (undtagen som udtrykkeligt angivet ovenfor) eller andre ejendomsrettigheder tilhørende Alignian eller nogen tredjepart. Download, kopiering eller anden brug af sådan software er underlagt vilkårene og betingelserne i softwarelicensaftalen vedrørende sådan software.

Brug også Alignians meddelelse om ophavsret: Alignian © 2024, Alle rettigheder forbeholdes.

Denne meddelelse om ophavsret skal fremgå af enhver kopi eller gengivelse af sådanne Alignian-materialer. Ændring af materialerne eller brug af materialerne til andre formål er en krænkelse af Alignians eller andre tredjeparters ophavsret og andre ejendomsrettigheder. Medmindre det specifikt er tilladt i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for brugen af dette websted, er enhver brug af Alignians eller andre tredjeparts varemærker eller handelsnavne, der findes på webstedet, strengt forbudt uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra deres respektive ejere.

2. Juridisk meddelelse:

Alignian har ikke givet og giver ingen garanti af nogen art, hverken udtrykkelig eller underforstået, med hensyn til indholdet på dette websted; og alle underforståede garantier for salgbarhed, titel, ikke-krænkelse og egnethed til et bestemt formål fraskrives hermed af Alignian. Alignian er ikke ansvarlig over for nogen med hensyn til skader, tab eller krav overhovedet, uanset hvordan det opstår, i forbindelse med adgang til eller brug af indholdet på dette websted. Alignian er under ingen omstændigheder ansvarlig for særlige, indirekte, eksemplariske eller følgeskader eller nogen skader overhovedet, herunder men ikke begrænset til tab af brug, data eller fortjeneste, manglende ydeevne, fejl, udeladelse, afbrydelse, defekt, forsinkelse i driften af transmission, computervirus, linjefejl, tekniske unøjagtigheder, typografiske fejl eller manglende evne til at bruge materialerne på dette websted, selv om der fra Alignians side eller en autoriseret Alignian-repræsentant er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader eller begge dele. Alignian forbeholder sig ret til at foretage ændringer på dette websted til enhver tid uden varsel.

3. Links til tredjeparter:

Dette websted kan indeholde links til tredjepartswebsteder, der drives af andre parter end Alignian. Alignian er ikke ansvarlig og påtager sig intet ansvar for indholdet af noget ikke-Alignian-linket internetwebsted eller for potentielle skader, der opstår som følge af eller i forbindelse med brugen af et sådant link. De internetsider, hvortil der linkes på dette websted, er ikke under Alignians kontrol. Adgang til andre internetsider, der er linket til webstedet, er på brugerens egen risiko. Derudover er eksistensen af et link mellem dette websted og ethvert andet internetwebsted ikke og skal ikke forstås som en godkendelse eller gennemgang af Alignian af materiale, webstedspolitikker, substans, information eller af ejeren eller indehaveren af det linkede internetwebsted, og et sådant link indebærer ikke eller skaber noget forhold eller godkendelse mellem Alignian og ejeren eller indehaveren af et sådant linket websted. Bemærk, at denne fortrolighedspolitik ikke gælder for disse eksterne websteder.

4. Datasikkerhed:

Alignian er forpligtet til det højeste niveau af integritet i omgangen med kunder, medarbejdere og servicepartnere. Denne forpligtelse omfatter alle personlige oplysninger om vores kunder, som vi måtte besidde eller erhverve. Alignian er forpligtet til at respektere privatlivets fred og beskytte individuel journalfortrolighed og systemsikkerhed. Vi anvender branchestandard sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte personlige oplysninger mod uautoriseret adgang, videregivelse eller ødelæggelse.

Derfor overholder Alignian og dets associerede selskaber følgende retningslinjer og principper for beskyttelse af personlige oplysninger:

  • Alignian har udviklet politikker og programmer til beskyttelse af kundeoplysninger. Alignian bestræber sig på at opretholde nøjagtigheden af kundeoplysninger og vil straks reagere på eventuelle bekymringer, der måtte opstå med hensyn til nøjagtigheden af oplysninger. Alignians medarbejdere er ansvarlige for beskyttelsen af kundeoplysninger, og hver Alignian-medarbejder med adgang til personlige kundeoplysninger er ansvarlig for overholdelse af vores privatlivspolitikker og -procedurer. Alignian forventer, at alle dets servicepartnere og tjenesteudbydere overholder høje etiske standarder med hensyn til fortrolighed af oplysninger. Alignian vil kun bruge personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.
  • Vi arbejder på at sikre, at de personligt identificerende oplysninger, du bevidst giver os, forbliver private. Vi vil ikke sælge, udleje eller handle med de personligt identificerende oplysninger, du giver til nogen uden for Alignian, bortset fra med agenter eller virksomheder, der hjælper Alignian med at vedligeholde og / eller servicere webstedet, eller som et resultat af en virksomhedsomstrukturering eller fusion, medmindre vi er forpligtet til at gøre det ved lov. Vær dog opmærksom på, at det kan være muligt for andre at læse meddelelser, som du sender over internettet, så send ikke via elektronisk kommunikation oplysninger, som du gerne vil holde fortrolige.

5. Brug af oplysninger:

Alignian kan indsamle kontaktoplysninger og personlige oplysninger, såsom navn, e-mailadresse og kontaktoplysninger, når du frivilligt giver dem til os via vores websted eller under serviceaftaler og kan bruge og dele disse data i sine interne systemer, såsom salgsstyringsapplikationer. Disse systemer tillader Alignian-medarbejdere at få adgang til og behandle sådanne data udelukkende med henblik på kundeopfyldelse, forretningsadministration, forretningsrapportering, statistisk analyse, kommunikation og markedsføring af Alignian-produkter og -tjenester. Vi kan også bruge dine oplysninger til at forbedre vores websted, tjenester og kundeoplevelse.

Alignian indsamler personlige oplysninger fra brugere af dette websted ved hjælp af forespørgselsformularer, og hver gang du sender os en e-mail med dine oplysninger. Alignian behandler disse oplysninger for at svare på dine anmodninger og give dig oplysninger om de produkter og tjenester, som Alignian kan tilbyde dig. Alignian vil kun videregive dine personlige oplysninger til medarbejdere, købere af vores forretning eller andre virksomheder, der er engageret af Alignian til at behandle data på vores vegne.

6. Deling af oplysninger:

Alignian kan dele forretningskontaktoplysningerne mellem sine tilknyttede virksomheder og med tredjepartstjenesteudbydere, der handler på Alignians vegne, beliggende i lande, hvor databeskyttelseslovgivningen ikke er sammenlignelig. Alignian sælger, offentliggør, overfører eller handler ikke på anden måde dine personlige oplysninger til tredjeparter uden dit samtykke, undtagen som krævet for levering af tjenester eller som krævet ved lov.

Hvis du vælger at indsende uopfordret kreativt, produktionsrelateret eller andet materiale af nogen art, såsom historier, promovering eller kommercielle ideer, musik eller originale kunstværker af en eller anden grund, skal du være opmærksom på, at alle sådanne bemærkninger, forslag, ideer, grafik eller andre oplysninger, der kommunikeres til Alignian via dette websted (samlet “indsendelse”) for evigt vil blive Alignians ejendom. Alignian vil ikke være forpligtet til at behandle nogen indsendelse som fortrolig, og vil ikke være ansvarlig for nogen ideer til sin forretning (herunder uden begrænsning, produkt- eller reklameideer til vores kunder) og vil ikke pådrage sig noget ansvar som følge af ligheder, der kan forekomme i fremtidige Alignian-operationer. Uden begrænsning vil Alignian have eksklusivt ejerskab af alle nuværende og fremtidige eksisterende rettigheder til indsendelsen af enhver art og art overalt. Alignian vil være berettiget til at bruge indsendelsen til ethvert formål uden kompensation til dig eller nogen anden person, der sender indsendelsen.

7. Databehandling:

Internettet er et globalt miljø. Brug af internettet til indsamling og behandling af personoplysninger indebærer nødvendigvis overførsel af data på internationalt plan. Ved at bruge dette websted og kommunikere elektronisk med Alignian anerkender og accepterer du derfor behandlingen af personoplysninger på denne måde af Alignian. Når du besøger webstedet, sender din browser os automatisk en internetprotokol (“IP”) adresse og visse andre oplysninger (herunder den type browser, du bruger). Vi kan bruge denne IP-adresse og andre oplysninger til at give dig adgang til webstedet og på anden måde til at administrere webstedet. I visse dele af webstedet kan vi bede dig om at give os personlige oplysninger, så vi kan give dig de oplysninger, du anmoder om. Du er ikke forpligtet til at give os disse oplysninger, men uden dem kan vi muligvis ikke give dig de oplysninger, du anmoder om. Webstedet kan også indeholde visse funktioner, der giver dig mulighed for at kommunikere med os via elektroniske midler såsom e-mail. Du er ansvarlig, hvis du vælger at bruge disse kommunikationsfunktioner til at give os personligt identificerende oplysninger. Når du giver os personligt identificerende oplysninger, bekræfter du, at du bevidst og frivilligt giver os oplysningerne. Vi kan svare på de elektroniske kommunikationsmeddelelser, du sender os.

8. Cookies:

Vores hjemmeside kan bruge cookies til at forbedre brugeroplevelsen. Du kan justere dine browserindstillinger til at afvise cookies, men nogle webstedsfunktioner fungerer muligvis ikke korrekt. Brugen af cookies og andre oplysninger bruges udelukkende med henblik på bedre kundeservice, hvilket gør det muligt for os at identificere brugere og oprette indhold, der opfylder deres behov. Selvom det er muligt at deaktivere cookies via dine browserindstillinger, giver det muligvis ikke Alignian mulighed for at forbedre din weboplevelse.

9. Opdateringer af politikker:

Vi kan opdatere vores privatlivspolitik fra tid til anden. Eventuelle væsentlige ændringer vil blive offentliggjort på vores hjemmeside.

Hvis du har anmodninger vedrørende dine oplysninger, bedes du kontakte os.

Scroll to Top